Koncepció


Hallo Anna 1

Az új, háromrészes tankönyvcsaládunk, a Hallo Anna olyan kisiskolás gyerekek számára készült, akik már az első tanévtől kezdve tanulják a német nyelvet. Célja, hogy a későbbi, a tantervi követelményeknek megfelelő nyelvtanulást előkészítse, ahhoz egy jó alapot adjon.

A sorozat frissen megjelent első kötete, a Hallo Anna 1 nem egy hagyományos értelemben vett nyelvkönyv, hanem egy hatéveseknek szóló képes-hangos könyv. Főszereplője a szintén hatéves Anna, aki egy német városban lakik szüleivel és testvéreivel. Első osztályos, akárcsak azok a gyerekek, akik a könyvből tanulnak. Nyitott, érdeklődő, szeret tanulni. Barátja és osztálytársa a minden lében kanál kis Benno, aki révén a két gyerek számos vicces és vidám helyzetbe kerül.

Az elsős némettanulók Anna és Benno történetein keresztül találkoznak először a német nyelvvel. Anna és Benno segítségével megismerkednek az alapvető német szavakkal és kifejezésekkel, a német kisiskolások hétköznapjaival, a németországi élet különböző aspektusaival. Közben énekelnek, mondókáznak, játszanak, játszva tanulnak.

A tankönyvcsalád részei

  • Hallo Anna 1 tankönyv
    A Hallo Anna 1 tankönyv egy négyoldalas bevezetővel kezdődik, amelyben a gyerekek megismerik Annát, Bennót és környezetüket: a házat, ahol Anna lakik, a pékséget, ahol a város legjobb zsemléjét árulják, az iskolát és a parkot, ahol a gyerekek játszani szoktak. Ezek a bevezető oldalak arra hivatottak, hogy megismertessék a gyerekekkel a tankönyv helyszíneit és szereplőit és segítsenek nekik beleélni magukat a német valóságba és az ismeretlen világba. Az ezt követő nyolc leckében pedig a gyerekek megismerkednek Anna és barátai életének tipikus hétköznapi helyzeteivel. A leckék után, a könyv utolsó részeként következik öt kiegészítő, országismereti lecke. Ezek a leckék autentikus szövegeket tartalmaznak: mondókákat, verseket és dalokat.A könyvben szereplő témák kiválasztásának fő szempontja volt, hogy azok a gyerekek számára magyarul már ismertek legyenek. Így az új nyelv elsajátításakor a már ismerős fogalomkörökre és beszédszándékokra alapozhatnak, ezáltal biztosan nem érzik a némettanulást megterhelőnek.A Hallo Anna 1 tankönyv sajátossága, hogy minden lecke elején egy összefüggő német nyelvű bevezető szöveg található. A bevezető szövegek segítenek a gyerekeknek beleélni magukat a történetbe és identifikálódni a főszereplőkkel. A szövegek hanganyag formájában ingyenesen letölthetőek a Klett Kiadó honlapjáról. Így a gyerekek többször is hallják, hallgathatják ezeket: a tanártól és hangfelvételről is, az iskolában, illetve otthon is. Elolvasniuk azonban semmiképpen nem kell őket. Hogy az olvasással meg se próbálkozzanak, ezek a szövegek a tankönyvben egészen halványszürke színűek. Hangsúlyozzuk, hogy ezek a bevezető szövegek a német nyelvi környezet megteremtését szolgálják. Emellett javasoljuk, hogy a tanár is csak németül beszéljen a gyerekekkel, akik így egyre inkább megszokják a nyelvet és egyre könnyebben megértik a szövegek által bemutatott hétköznapi helyzetet, történést.A megértés nem fog problémát jelenteni a gyerekek számára. Mivel a tananyag általuk ismert tartalmakra épül, a világról már kialakult ismereteik alapján értelmezik a tanártól, illetve a hanganyagból hallottakat. Ezen kívül a tanár is segíti a megértést a konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel és a már megtanult tananyag felhasználásával. Így válik az ismeretlen német szöveg a gyerekek számára egyre inkább érthetővé.A tankönyvben található vidám, kedves illusztrációk és fotók megszólítják a gyerekek fantáziáját, ezek is segítik a helyzetek, történések megértését és bátorítják a gyerekeket arra, hogy a látottakat-hallottakat – akár magyarul is – kommentálják.A tankönyv kifejezetten játékos jellegű, történetei érdekesek, a gyerekek számára vonzóak, ezáltal a közös játékra, beszélgetésre motiválnak. Nincsenek benne explicit feladat-meghatározások, inkább elbeszélő jellegű, mint egy mesekönyv.A Hallo Anna 1 tankönyvben előforduló játékok (Gedächtnisspiele, Bewegungsspiele, Ballspiele, Blindekuh, Stille Post, Bingo, Memory, Rätsel, Pantomime und Brettspiele) függetlenül attól, hogy először találkoznak velük a gyerekek vagy már ismerik őket, segítenek a németórán a kommunikatív helyzetek létrehozásában és ezáltal a természetes kommunikáció előidézésében.

    A Hallo Anna 1 tankönyv úgy készült, hogy beleírni nem kell, ezért igény szerint tartós tankönyvként is használható.

    A tankönyv mintaoldalait ide kattintva tekintheti meg!

  • Hallo Anna 1 munkafüzet színes melléklettel
    A Hallo Anna 1 munkafüzetben található leckék szervesen kapcsolódnak a tankönyv leckéihez.A munkafüzet minden leckéje három részből áll. Az első rész a gyakorló rész. Itt történik a tankönyvben megismert új tartalmak begyakorlása és ismétlése. A gyakorlatok a legegyszerűbb, a kisiskolások által is ismert és könnyen elvégezhető feladattípusokat tartalmaznak: Ergänzungs-, Zuordnungs-, Such- und Unterscheidungsübungen.A Hallo Anna 1 munkafüzet leckéinek különleges része a „trükkös oldal”. Ez az oldal mindig valamilyen érmével, tojással, iskolai eszközzel elvégezhető bűvész trükköt tartalmaz. Ezek a trükkök különösebb gyakorlást vagy előkészületet nem igényelnek. A trükkök bemutatásával a gyerekek jól szórakoznak és önbizalmuk is nő. Minden trükkhöz tartozik egy kis német nyelvű varázsige is, amit a gyerekek a trükk bemutatása közben végig ismételgetnek.A munkafüzet-leckék utolsó dupla oldalának címe: Das kann ich! Ez a rész fontos lépés az önálló tanulás felé. A gyerekek itt maguk tesztelhetik, mennyire sajátították el a leckében tanultakat. De a leglényegesebb ebben a részben, hogy ezt az oldalt a gyerekek otthon a szüleikkel együtt töltik ki. Ezáltal erősödik a tanár-szülő-gyerek együttműködés.A munkafüzethez tartozik egy 10 oldalas melléklet, matricákkal, színezővel, kivágható figurákkal.A munkafüzet mintaoldalait ide kattintva tekintheti meg!

Hallo Anna című tankönyvcsalád megfelel a „Világ-Nyelv Program: Idegen nyelvi Program az 1-3. évfolyam számára (Ajánlás a 6-9 éves korosztály idegennyelv-tanításához)” című dokumentum ajánlásainak.