Helyi tanterv javaslat


Helyi tanterv a korai idegen nyelvi nevelésre (1-3. évfolyam)-– Javaslat
Német nyelv

Kedves 1-3. évfolyamban tanító Németszakos Nyelvtanár!

A Nemzeti alaptanterv (Nat) értelmében az első idegen nyelv oktatása legkésőbb az általános iskola 4. évfolyamán kezdődik, de amennyiben az 1–3. évfolyam idegennyelv-oktatásában képzett pedagógus alkalmazása megoldható, és az iskola pedagógiai programja erre lehetőséget ad, az első idegen nyelv oktatása ezen évfolyamokon is megkezdhető.
Az idegen nyelvvel való korai ismerkedés középpontjában a hallott szöveg értése és a szóbeli interakció együttes fejlesztése áll. A készségfejlesztés során a tanulók megismerkednek az alapvető nyelvtanulási stratégiákkal, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a későbbiekben önálló nyelvtanulóvá váljanak. A Nat és a Kerettanterv 4. évfolyamtól biztosít kötelező óraszámot az idegennyelv-oktatásra, de az 1-3. évfolyamon felhasználható erre a célra a szabadon tervezhető órakeret (heti 2 óra). Mivel a Nat és Kerettanterv az 1-3. évfolyam számára idegen nyelvből nem határoz meg külön fejlesztési célokat, feladatokat, tartalmakat, ezért ennél a célcsoportnál a 2004-ben a Világ-Nyelv program keretében elkészült Ajánlást (Idegen nyelvi program az 1-3. évfolyam számára. Ajánlás a 6-9 éves korosztály idegennyelv-tanításához) vettük figyelembe.
Reméljük, hogy az alábbi tantervjavaslattal segítjük az Ön munkáját és megkönnyítjük a „Hallo Anna” tankönyvcsaládunk adaptálását saját helyi tantervükbe.


Hallo Anna - Helyi tanterv javaslat
Hallo Anna - Helyi tanterv javaslat
helyitanterv_nemet_Hallo_Anna.doc
137.5 KiB
1021 letöltés
Részletek